Myself

Content

Links

view page in ENGLISH
Frankfurt - November 2001:
Frankfurt am Main


"www.love.is" er en server forbundet med den islandske kirken . Takk for tillatelsen til å bruke den! 
(c) Roald E. Kristiansen , førsteamanuensis, Institutt for religionsvitenskap, Tromsø Universitet , 9037 Tromsø, Norway.