Religiøse idealer: Den vise Zhēnrén 真人

Vismannen, den kloke, er den som forstår hvordan en kan kultivere sitt sinn, hjerte og kropp så at en handler spontant og naturlig. Slik når den enkelte en mystisk enhet med dào og balanserer dermed de motsatte tendensene, yīnyáng 陰陽, som ligger bak all forandring i tilværelsen. Daoismen lærer at der er flere "sjeler" som bebor mennesket i dets indre. Den åndelige sjel vandrer omkring i drømmer der lidenskaper og ønsker kan resultere i sjelstap. Det er viktig at en bevarer sjelene og etablerer en tilstand av harmoni mellom dem. Det gjør en ved å rense seg for alle distraksjoner og skape et tomrom i seg selv der alle ting kan fremtre slik de er uten ytre innblanding og påvirkning. Når en er befridd for alle urenheter, er en full av den ”opprinnelige energi” (yuán qi 元氣), dvs. livsprinsippet som hos vanlige mennesker langsomt forvitres fra en fødes til en dør. De såkalte ”8 udødelige” er blant dem som har lykkes i dette:

Den som holder seg frisk og oppnår høy alder viser at en har bevart sin energi bedre enn den som blir syk og dør tidlig. Høy alder er derfor et tegn på åndelig kraft, , og enhet med dào . Blant daoister har fysisk udødelighet alltid vært et viktig mål for den religiøse søken. Den som søker udødelighet kan bruke flere metoder som skal styrke den energi alle mennesker er utstyrt med. Målet var å bli en som kunne leve 1000 år i denne verden dersom en så ønsket, og så, "mett av dage, stige opp til himmelen i fullt dagslys". Dette var det ytterste målet for taoisten som hadde omformet sin kropp til ren yang energi. En slik person kalles et "fullkomment menneske".

 

Generell karakteristikk

Vismennene og skriftene

Religiøse idealer

Grunnbegreper

Filosofisk taoisme dàojiā 道家

Lǎozǐ 老子 + Dàodéjīng

Den vise 聖人

Dào

Religiøs taoisme dàojiào 道教

Zhuāngzǐ 庄子

De udødelige

Yīn og yáng 陰陽

Qi