Taoismens grunnbegreper: Yīn / yáng

Yin og yang betyr egentlig den mørke og den lyse siden av et høydedrag. En finner begrepene brukt første gang i et skrift Hsi tz'u fra det 4.årh. f.Kr. som er et tillegg til boken Jīng (I Ching) 易經. Yīn og yáng kan betegnes som to komplementære og uavhengige prinsipper eller faser som veksler i tid og rom og som uttrykker den harmoniske vekslingen mellom alle motsetningspar i kosmos. I et taoistisk skrift, Huáinánzǐ 淮南子 ("Mester Huai-nans bok"), er det beskrevet hvordan den ur-pusten (yuán 元氣) spaltet seg i en lys eterisk yáng-pust som ga opphav til Himmelen, og i en tyngre og råere yīn-pust som ga opphav til jorden. Spredningen og vekselvirkningen mellom yīn og yáng ga så opphav til alle ting.

 

Yīn

Yáng

negativ

positiv

kvinnelig

maskulin

mørk

lys

jord

himmel

passivitet

kreativitet

I daoismen er yīn og yáng det kosmiske symbolet for den opprinnelige enhet og harmoni slik denne enheten kommer til uttrykk verden. Den betegner også den regulerende kosmiske kraft i tilværelsen. Yīn-yáng diagrammet viser tilværelsens negative og positive krefter som ikke kan eksistere uavhengig av hverandre. Kreftene veksler hele tiden. Når yáng øker når den til slutt sitt maksimum og blir så overvunnet av yīn som øker til yin har nådd sitt maksimum, etc. Dette er som årstidenes vekslinger: om våren kommer solen stadig høyere på himmelen med den følge at lys og varme (yáng) øker inntil solen når sin fulle kraft ved høysommer. Deretter avtar lyset og varmen utover høsten og mørket og kulden (yīn) overtar inntil dette aspektet når sitt maksimum ved vinterstid, hvoretter yáng-innflytelsen øker med ny vår og sommer. Det tilsvarende ser en hver dag når dagslys og nattemørke veksler. Også godt og ondt inngår i den samme vekslingsprosess. De er forbundet med hverandre slik at kimen til det ene er til stede som mulighet i det andre. Symbolsk representerer yīn og yáng ulike kvaliteter.

 

Generell karakteristikk

Vismennene og skriftene

Religiøse idealer

Grunnbegreper

Filosofisk taoisme dàojiā 道家

Lǎozǐ 老子 + Dàodéjīng

Den vise 聖人

Dào

Religiøs taoisme dàojiào 道教

Zhuāngzǐ 庄子

De udødelige

Yīn og yáng 陰陽

Qi