Taoismens grunnbegreper:  livskraft qi (ch’i) []

Qi (ch'i) betyr egentlig luft, pust eller damp (det kinesiske tegnet for qi er i sin eldre form en kombinasjon av tegnet for damp som stiger opp fra kokt ris ). Begrepet brukes i taoismen til å betegne en kosmisk form for energi som kjennetegner den kaotiske urtilstand av udifferensiert enhet som ga opphav til den opprinnelige livskraft. I tidlig kinesisk filosofi betegner qi den psyko-fysiologiske kraft man assosierte med blodet og pusten. Man har ofte oversatt qi som "livskraft" (vital energi), men også som "materie-energi" (J.Needham) og "materiell kraft" (W.T.Chan), en betegnelse som viser hvordan denne åndelige kraft også uttrykker seg i og påvirker den materielle og sosiale verden. Den betegnes også som "rå" i den forstand at qi er gjenstand for kultivering før den kan brukes. 

Ethvert menneske består av tre dynamiske komponenter: den kosmiske livskraften qi, den menneskelige natur og den bevisste ånd (shen ). Disse tre kalles også for "de tre palasser". Det åndelige feltet er lokalisert til hodet, livskraften i brystet og menneskenaturen til buken. Disse utgjør kroppens energisentra og spiller en sentral rolle i den taoistiske alkymistiske tradisjonen. Mennesket er i besittelse av qi allerede fra fødselen og gjør at mennesket blir til, vokser og utvikler seg. 

Menneskets oppgave er å ta vare på sin qi ved å kontrollere, dyrke og styrke den hele livet, noe en kan gjøre ved diett, pusteøvelser, seksuell trening, alkymi og bruk av amuletter. Det er ulike syn på kultiveringen som ligger bak kinesisk meditasjon, medisin, kampsport og den såkalte "arealplanlegging", bedre kjent som feng-shui 風水. I korte trekk går feng-shui ut på å finne en måte å balansere qi som livskraft i det rommet hvor mennesker bor og har sitt daglige virke. Når menneskets indre qi er i balanse med omgivelsenes qi, øker man flyten av positiv qi og hindrer negativ innflytelse fra omgivelsene. Resultatet er god helse, lykke og et langt liv. Den som i alle livets omstendigheter dyrker sin qi, oppnår nettopp disse tre store velsignelser for sitt liv i denne verden: hell og lykke, høy status og et langt liv.

 

Generell karakteristikk

Vismennene og skriftene

Religiøse idealer

Grunnbegreper

Filosofisk taoisme dàojiā 道家

Lǎozǐ 老子 + Dàodéjīng

Den vise 聖人

Dào

Religiøs taoisme dàojiào 道教

Zhuāngzǐ 庄子

De udødelige

Yīn og yáng 陰陽

Qi