Religion i Kina: Taoisme

Generell karakteristikk

Taoismen er en av de tre store religiøse tradisjoner som har formet kinesisk kultur. Det åndelige ideal er forankret i en mytisk fortid da folk levde i enkelhet, i nær kontakt med naturen og uten politiske statsdannelser, definerte moralforskrifter og offentlige institusjoner. 

Enkelte sier derfor at det taoistiske livsidealet er forbundet med "barnets" væremåte slik det er preget av en åpen holdning til tilværelsen i glede og spontanitet. Man kan endog si at taoismen verdsetter en "anarkisme". Idealtilstanden er den kaotiske fortid, den opprinnelige enhet som det ordnede og strukturerte samfunn har utviklet seg fra og senere forlatt. Taoistene henviser derfor ofte til naturen som et ideal for menneskelivet og den taoistiske vismann er den som unngår sosiale konvensjoner, etablerte moralske verdier og et sosialt og politisk forpliktende liv. 

Det har vært vanlig å kontrastere taoismen med konfusianismens vekt på individuell pliktmoral, ordnede samfunnsstrukturer og pragmatisk livsorientering. Taoismen på sin side kjennetegnes av en åpen holdning til metafysikk og mystikk, samt mystiske og okkulte riter. Som sådan har taoismen fungert som en formidler mellom den offisielle konfusianismen og folkelige religiøse praksiser.

 

Generell karakteristikk

Vismennene og skriftene

Religiøse idealer

Grunnbegreper

Filosofisk taoisme dàojiā 道家

Lǎozǐ 老子 + Dàodéjīng

Den vise 聖人

Dào

Religiøs taoisme dàojiào 道教

Zhuāngzǐ 庄子

De udødelige

Yīn og yáng 陰陽

Qi

 

Tilbake til love.is/roald