Religiøse idealer: De udødelige Xiān (Hsien)

Under Hàn-dynastiet (25-220 e.Kr.) ble "de udødelige" gjenstand for spesiell interesse. Den mest kjente av beretningene om disse legendariske skikkelsene finnes i "De Udødeliges Liv" (Lièxiān zhuàn 列仙傳/列仙) fra den første del av det 2.årh. evt. Her skildres livet til 72 udødelige som dermed inngikk som en særskilt kategori i samlingen av "de verdige" fra Kinas mytiske fortid. Beretning om de enkelte udødelige ble etterfulgt av en lovprisningshymne og synes å reflektere en økende kultisk praksis overfor individuelle udødelige. Det nevnes også en rekke plantesorter i tekstene som antyder bruk av planter som ingredienser i ekstrakter for å fremme et langt liv og endog vinne udødelighet. Andre måter man kunne vinne frem til udødelighet på, var å drikke en alkymistisk eliksir, "flytende gull", som det blir sagt. Letingen etter den riktige formelen for å lage en slik gulleliksir var noe som ble særlig viktig i taoistisk religiøs praksis og som ofte førte til lange reiser etter de korrekte ingrediensene for eliksiren.

Tradisjonen om de udødelige har satt dype spor i kinesisk tradisjon. Vi finner den også i bakgrunnen til den velkjente middelalderfortellingen om apekongen Sūn Wùkōng 孫悟空 og hans reise mot vest, Yóu 西遊記 sammen med munken som skal hente de buddhistiske skriftene til kineserne.

 

Generell karakteristikk

Vismennene og skriftene

Religiøse idealer

Grunnbegreper

Filosofisk taoisme dàojiā 道家

Lǎozǐ 老子 + Dàodéjīng

Den vise 聖人

Dào

Religiøs taoisme dàojiào 道教

Zhuāngzǐ 庄子

De udødelige

Yīn og yáng 陰陽

Qi