Den 8-foldige vei: buddhismens frelsesmetode
rett forståelse
er å se og forstå tingene som de egentlig er, ikke slik de viser seg for det overfladiske blikk. Den dypere forståelse er «gjennomtrengende» ved at en ser tingenes rette natur uten bruk av ord og merkelapper som setter dem i bås og adskiller dem fra andre ting og fra mennesket selv.
rett intensjon
er å kunne gi av seg selv uten tanke på å få noe tilbake. Det «å gi» gjelder ikke bare ytre ting, men også det å kunne gi av seg selv, følelsesmessig, intellektuelt, samt på andre måter. Visdom består i både det å vite hvordan en skal leve og det å faktisk leve slik en vet er rett.
rett tale
består i å la være å lyve, unngå å fare med sladder og bakvaskelse, ikke bruke uhøflige og grove ord, samt ikke fare med tomt og meningsløst prat. Den som praktiserer «rett tale», snakker sant og bruker gode og vennlige ord til rett tid og på rett sted.
rett handling
er å handle redelig, uten baktanker og med fred i sinnet. Der er fem etiske grunnregler er: (1) ikke drepe, (2) ikke stjele, (3) ikke misbruke sex, (4) ikke lyve, (5) ikke misbruke rusmidler
rett levemåte
betyr at en ikke skal velge et yrke som fører til at andre blir skadelidende, men søke å finne et arbeid av hederlig karakter.
rett bestrebelse innebærer å gå energisk inn for å hindre onde og skadelige tanker, fordrive slike tanker hvis de kommer, utvikle evnen til å tenke gode og sunne tanker, og la dem modne i sinnet slik at de kan praktiseres i handling.
rett oppmerksomhet
vil si å være årvåken og oppmerksom på kroppens aktiviteter, de grunnleggende følelsene en har, tankene og sinnstilstanden, samt ideer og forestillinger som dukker opp.
rett konsentrasjon
fører fram til de fire meditative tilstander som gjør at lidenskaper faller bort, intellektuelle aktiviteter faller til ro, den aktive lykkebestrebelsen opphører og at alle følelser, både gode og vonde, dør hen slik at det som gjenstår er en tilstand preget av oppmerksomhet og sinnro.
Frelsesveien faller i 3 hoveddeler som består av visdom (prajña), etikk (síla ) og meditasjon (samâdhi). Rett forståelse og intensjon hører til visdommen, rett tale, handling og levemåte til etikken, og rett bestrebelse, oppmerksomhet og konsentrasjon hører til meditasjonen.
Tilbake