Tilbake
Ord i sannhet (utvalgte vers fra Dhammapada)
Oversatt fra engelsk. Kilde: http://world.std.com/~metta/canon/khuddaka/dhp/
  
1. Forut for alle ting er hjertet, styrt av hjertet, skapt av hjertet.
Hvis du taler eller handler med et ondt hjerte så vil smerten følge deg
som vognhjulet følger oksen som trekker det.

2. Forut for alle ting er hjertet, styrt av hjertet, skapt av hjertet.
Hvis du taler eller handler med et rent, lyst hjerte, så vil lykken følge deg
som skyggen som aldri blir borte.

3. «Han hånte meg, slo meg, banket meg og plyndret meg.»
Blant de som tenker på dette, tar fiendskapet aldri slutt.

4. «Han hånte meg og slo meg, banket meg og plyndret meg.»
Blant de som ikke tenker på dette, dør hatet ut.

5. Hatet dør aldri noen gang ut ved hjelp av hat
Hatet dør ut gjennon vennlighet, det er en evig sannhet.


21. Flittighet: veien til der døden ikke er; Slapphet: veien til døden.
De flitte dør ikke. De slappe er som de allerede var døde.

22. Å forstå dette som et sant skille, de er vise i sin iver
og gleder seg i flittighet idet de nyter samværet med de edle.

23. De opplyste er alltid fordypet i meditasjon idet de er fastholdende i sin streben
de rører ved det som ikke er bundet, den opphøyede trygghet fra trelldommen.

24. De som er besluttsomme, oppmerksomme og rene i handling
og handler med omtenksomhet, sindighet og selvkontroll,
de lever i henhold til Læren, deres ry vil vokse.
 
25. Ved besluttsomhet, oppmerksomhet, selvkontroll og selvdisiplin
vil den vise skape en øy som ingen flom kan skylle bort.
   
26. Enfoldige og tankeløse folk lar slappheten ta overhånd.
Den vise, derimot, han vokter sin flid som sin dyreste skatt.
   
27. De som er hengitt til slapphet - de er latsabber og tåper --
mens den som er klok søker oppmerksomhet som sitt høyeste gode.


33. Sinnet er omskiftelig og flakkende og vanskelig å holde i tømme
Den vise innretter sitt sinn som en pilmaker lager skaftet på pilen.

34. Som en fisk trukket opp av vannet og kastet på land
så spreller sinnet omkring for å unnslippe Maras grep.

35. Det er vanskelig å undertvinge, flyktig og og vandrer dit det vil,
det er godt å holde det i tømme. Det temmede sinn bringer ro.


82. Som en dyp sjø, klart, stillg og rolig
slik blir den vise klar og rolig ved å høre Lærens ord.

   
98. I landsbyen eller i ødemarken, i dalen eller på fjellet:
det sted er vakkert der arhanten har sin bolig.

99. Vakker er villmarken der menneskemassene ikke gleder seg,
de som er fri fra lidenskapen gleder seg, for de søker ikke sanselige nytelser.


(Deler av teksten finnes også i: Walpola Sri Rahula, "Buddhas lære". Oversatt av Kåre A. Lie. Solum 1991, s. 114-11)

Kommentarer til «Ord i sannhet»

Dhammapada (Pali), Dharmapada (Sanskrit) er en sutra som består av 423 korte utvalgte vers ordnet tematisk. Verket er en antologi som tilbakeføres til Buddhas opprinnelige lære, og har blitt lest og verdsatt som et av den tidlige buddhismens viktigste litterære kilder. Det brukes både av Theravada- og Mahayanabuddhister. Der finnes også mange og store kommentarer til dette skriftet.

Dhammapada representerer en relativt fullstendig etisk og estetisk teori. Hensikten er å gi en opplæring i livets høyeste mål som også lar seg forene med en livsbejaende holdning. Den etiske læren uttrykkes i tanken om at sinnet, gjennom dets handlinger (kamma), er den viktigste kilden til både ens lykke og lidelse i såvel dette livet som i den videre livssyklusen. De første tre kapitlene utvikler dette ved å vise at der er to måter å forstå dette faktum på: som en klok person som er påpasserlig med å gjøre de nødvendige anstrengelser for å trene opp sitt sinn gjennom selvdisiplin, og som en dum person som ikke bryr seg om å gjøre noe og ikke ser noen grunn til å oppdra seg selv og utvikle sin personlige karakter.

Verker som helhet utvikler denne distinksjonen videre og viser i mer detalj både den vei den kloke person og den dumme person kommer til å vandre, samt de goder den kloke vil oppnå ved å velge sin vei, og de farer den dum-me vil møte ved å velge sin vei. Den klokes vei fører ikke bare til lykke innenfor rammen av dette liv, men endog fram til den endelige unnslippelse fra livssyklusen som helhet. Den dummes vei fører imidlertid til lidelse både nå og i framtiden, uten mulighet for å unnslippe den evige syklus av liv og død. Hensikten med Dhammapada er å gjøre den klokes vei attraktiv til leseren slik at han eller hun vil følge den.

Avsnittet som er gjengitt her, viser hvordan mennesket styres av sine tanker og begjær. Det er derfor viktig for mennesket å kunne styre sine tanker og begjær, dvs. utvikle selvkontroll og selvdisiplin, slik at en kan handle som en klok person: en som ikke tenker tanker om hevn, en som er oppmerksom og omtenksom, en som lever rettferdig og sindig. En skal ikke handle slik den dumme personen og gi etter for slapphet og sansenytelser. Når en handler klokt, er det som å bygge seg en øy som flommen ikke kan skylle bort. Da kan en motså «flommen» (begjæret og de ukloke tankene) og temme sitt sinn slik at en kan styre nøyaktig dit en vil: til den høyeste lykke, til målet, nirvana.