Den fjerde edle sannhet: om å gjøre slutt på det som gjør vondt

Magga – middelet til å utslokke lidelsen.

Magga er «veien», den vei som fører til lidelsens opphør og som Buddha betegner som «middelveien» fordi den unngår de to ytterlighetene som består i søke sannheten gjennom livsnytelse og livsfornektelse. Veien er også kjent som «den edle åttedelte vei» fordi den kan deles inn i åtte trinn eller deler som praktiseres på en slik måte at de gjensidig kan styrke hverandre på livsveien. De åtte trinnene kan inndeles i tre grupper:

Tilbake