Buddhismens utbredelse

kart_budh.gif
Om buddhismens spredning, se Knut A. Jacobsen, Buddhismen. Oslo: Pax forlag, 2000, s.138-154 og Jacobsen & Thelle, Hinduismen og buddhismen. Kristiansand, Høgskoleforlaget, 1999, s.267-272.
Tilbake