Mennesket og tilværelsen
Mennesket er ingen stabil enhet, men en flyktig sammenstilling av de 5 energiene. Når mennesket dør, oppløses de, og når et menneske blir født, danner de en ny konstellasjon som for oss fortoner seg som en enhet. Menneskets problem er at det klynger seg til dem som om de var bestandige. "Rett forståelse" hjelper mennesket til å innse at det er umulig å klynge seg til det ubestandige.

Alt levende befinner seg på ulike stadier i en stadig endring fra liv til liv (uten "sjel": anatman ), fanget av den karmiske loven om konsekvensene av ens handlinger. Det er denne tilstanden som skildres i " Livets hjul ".

Tilbake