Fortellingen om Angulimala


 


Roald E. Kristiansen, 1.smanuensis
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
e-mail: roaldek@sv.uit.no