Roald E. Kristiansen's bibliography1981

"Teilhard de Chardins evolusjonsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 86 (1981) 9: 544-558.1983

"Teologi og naturvitenskap: Fiendskap eller Fellesskap" i Kirke og Kultur, Vol. 88 (1983) 1: 30-44.1984

"Kristendommens holdninger til verdensreligionene" i Kirke og Kultur, Vol. 89 (1984) 5: 289-303.

"Overcoming Dichotomy in Creation" i Japanese Religions, Vol. 13 (1984) 3: 27-46.1985

"Økologisk teologi som frigjøringsteologi" i Kirke og Kultur, Vol. 90 (1985) 6: 368-375.1987

Creation and Emptiness: Transforming the Doctrine of Creation in Dialogue with the Kyoto School of Philosophy (Ann Arbor, MI: U.M.I. Press, 1989). Ph.D. Dissertation, Emory University.

"Oxford Instituttet for Metodistiske Studier: En rapport" i Teologisk Forum, Vol. 1 (1987) 2: 20-29.1988

Redaktør av Context: Essays in Honour of Peder Borgen, sammen med prof. Peter W. Bøckman. Trondheim: Universitetsforlaget Tapir.

"Skapelse og frelse hos Wesley, Kierkegaard og Bonhoeffer" i Teologisk Forum, Vol. 2 (1988) 1: 57-68.1989

"Fra Jerusalem til Kyoto: kristendommens møte med buddhismen" i Kristendommen og Religionene, red. av Peter W. Bøckman. Trondheim: Tapir forlag, 1989, s. 65-82.

"World Religions in Christian Perspective" i Catalyst, Vol. 15 (Mars 1989) 3:1, 4-5 og (April 1989) 4:6­8.

"Hva kan vi lære av sørafrikansk teologi?" i Vitnesbyrd fra Sør-Afrika. Oslo: Kirkens Nødhjelp, 1989.

"Den tomme Gud: Kristen gudstro og buddhistisk tomhetslære" i Norsk Teologisk Tidsskrift, Vol. 90 (1989) 1:19-30.

"Kristen tro for vår tid: Engasjement og arbeidsformer i støpeskjeen" i Credo, Vol. 57 (Oktober 20, 1989) 9:9-11 og (Desember 1, 1989) 10: 18­21.

"Økologi og kristen tro" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Vol. 2 (1989) 2: 83-93.1990

"New Age: ny visjon eller gammelt nytt?" i Kirke og Kultur, Vol. 95 (1990) 1:65-81.

"Gudstjenestens teologi" i Teologisk Forum, Vol. 4 (1990) 1:18-32.1991

"Ethics and Emptiness" i Japanese Religions , Vol. 16 (1991) 4:14-31.1992

"Mission and Religious Dialogue" i The Mission of the Church in Methodist Perspective: The World is My Parish, kapittel 8, red. av Alan G. Padgett. Studies in the History of Missions, Vol. 10. Lewiston: Edwin Mellen Press, 1992, s. 149-176.

"World Religions in Christian Perspective" i Areopagus, Vol. 5 (1992), 2:17-21

"Ecology and Christian faith" in Catalyst, Vol. 18 (Febr. 1992) 2: 4-5, 8.1993

Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse . Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

"Kristendom og naturvitenskap i aktuell debatt" i Naturvitenskap og kristendom, red. av P. W. Bøckman. Trondheim: Tapir, 1993, s. 69-90.

"Samisk religion og læstadianismen" i Prismet, Årg. 44 (1993) 1: 18-20.

"Skapelse, Frelse og Helliggjørelse" i Teologisk Forum , Vol. 7 (1993), 1:29-55.

"Det ondes problem: en konsekvens av teologiske feilslutninger" i Akt, Vol. 7 (1993), nr. 2: 34-35.

"Kristen enhet og kirkelig mangfold" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Årg. 6 (1993) 1: 38-46.

"Naturvitenskap og kristen tro: Fellesskap og brytninger" i Origo nr. 40, mars 1993, s. 21-27 og nr. 42, oktober 1993, s. 22-27.

"Vårherre, kysten og folket: Et gløtt inn i nordnorsk religiøsitet" i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, Årg. 6 (1993) 2: 105-113.

"Sett fra undersiden: om metodistisk kontekstuell teologi i dag" i Teologisk Forum, Vol. 7 (1993) nr. 2, s. 25-40.

"Den nikenske bekjennelse i økumenisk perspektiv" i Kirke og Kultur, Vol. 98 (1993), nr. 6. s. 555-566.1994

"Kirken i det nordnorske lokalsamfunn". Nordnorsk kulturhistorie. Bind 2. Red. Marit Hauan et al. Tromsø Museum. Oslo: Cappelen, 1994.

"God as Principle and Person" i Studies in Science and Theology. Vol. 2: Origins, Time and Complexity. Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology, red. George V. Coyne, SJ, Karl Schmitz-Moorman og Chr. Wassermann. Geneve: Labor et fides, 1994, s. 272-276.

"Vårherre, kysten og folket" i Credo, Vol. 62 (1994) 8: 4-6.

"Samisk religion i en økologisk sammenheng" i Kirke og Kultur , Vol. 99 (1994), nr. 2, s. 145-160.

"Naturen som norm i den økologiske debatt" i Natur og Kultur . FDH-rapport, red. av Stein R. Mathisen og Kjell Olsen, 1994: 1, s. 85-106.

"Økologisk kristendom: Naturfølelse og naturforståelse" i Ung Teologi. Vol. 27 (1994) nr. 3: 33-44.1995

"Om å være from og framsynt: Nordnorsk natur og religiøsitet" i Mellom Sagn og virkelighet i nordnorsk virkelighet. Red. av Marit A. Hauan og Ann Helene Bolstad Skjelbred. Oslo: Vett og Viten, 1995.

"Ecology and Globalism: A Response to Prof. Eva H. Cadwallader's Paper 'Ultimate Meaning and Reality in the Battle between Globalism and Anti-Globalism'" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 17 (1995), nr. 4: 316-321.

"Worldviews and Ultimate Values in Ecology": A Further Contribution to Ecological Anthropology" i Ultimate Reality and Meaning: Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding, Vol. 18 (1995), nr. 3: 176-191.

"Odin and Thor in Cyberspace: Material on the Revival of Old Norse Religion, collected on the Internet". HIF-rapport 1995. 90 sider.

"Satan in Cyberspace I og II: Material on Satanism collected on the Internet". HIF-rapport 1995. H.h.vis 110 og 180 sider.1996

Religion i kontekst: Bidrag til en nordnorsk teologi . Norges Forskningsråd: KULTs skriftserie nr. 49, 1996. Innholder 7 egne kapitler.

"Han Petter og ho Dina: Om maskuline og feminine Åndelige univers" (s. 87-106) og "Trollsteinen, Paradiset og den nye våren" (s. 181-202) i Tore Meistad (red.), Religiøsitet og litteratur i regionalt perspektiv . Norges Forskningsråd, KULTs skriftserie nr. 68, 1996.

"Trollsteinen, Paradiset og den nye Våren" (s. 54-68) og "Evangelium og kultur i Alta" (s. 167-178) i Gud er løs: Artikler, foredrag og andre bidrag til den norske studieprosessen om evangelium og kulturer. Mellomkirkelig Råd, 1996.

"Western Science and Japanese Neo-Confucianism: A History of their Interaction and Transformation". Japanese Religions, Vol. 21, (Juli 1996) nr. 2: 253-282.

"Håp, religion og økologi" i Ad Lucem: tidsskrift för kultur och livsåskådning, nr. 4 (1996), s. 21-29.1997

“Sacred Space: Towards a Theology of Place and Sacred Space” (s.7-31) og “Satan in Cyberspace: a Study of Satanism on the International Computer Network” (s.145-170) i Religion, Church, and Education in the Barents Region, red. av Roald E. Kristiansen og Nikolay M. Terebikhin. Arkhangelsk: Pomoruniversitetet, 1997.1998

“Arktisk teologi: Is og sne som sakramentale symboler” og “Rapport från forskningsseminariet 'Turisten i Iskyrkan'” i Iskyrkan i Jukkasjärvi: Sakral symbol och pastoral funktion. Rapport fra Forskningsseminariet Turisten i Iskyrkan, 21-23. februari 1997, red. av Sölve Anderzén. Forskningsarkivet: Umeå Universitetet, 1998, s.5-17 og 75-81.

“An agenda for the Ecology of Spirit” (s.15-24) og “Religion in the North: Towards a Contextual Theology of the Arctic” (s.38-58) i Ecology of Spirit. Conference: Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region , red. av Sölve Anderzén og Roald E. Kristiansen. Umeå 1996, September 19-21. Umeå: Album Religionum Umense 6, 1998.

“Teologi på nordnorsk. Et bidrag til nordnorsk kontekstuell teologi” i Vardagskulturens teologi, red. av Sigurd Bergmann og Carl Reinhold Bråkenhielm. Falun: Bokförlaget Nye Doxa, 1998, s.173-191.

“Kirkens misjon og 'den gjenstridige menighet' i nord” i Foredrag om nordnorsk kontekstuell teologi. Oslo: Menighetsfakultetet 1998, s.1-10.

"Læstadianismen som religion for kvenene" i Kvenenes historie og kultur [Kveenien historia ja kulttuuri]. Seminarrapport, Nordreisa 19-21. september 1997, red. av Helge Guttormsen. Nord-Troms Historielag 1998, s.155-166.

«Samisk religion – en kortfattet oversikt» i Håja . Organ for Høgskolen i Tromsø, nr. 4 (1998), s.9.

«Økoteologi og etikk» i Alternativt Nettverk , nr. 6 (1998), s.12-15.1999

«Gud på nordnorsk» i «Gud », red. av Notto R. Thelle og Nils J. Riedl, Etterutdanning for prester Bd. 4. Universitetet i Oslo 1999, s. 147-168.

«Kysten, folket og gudstrua» i Kystsamfunn, gudstro og ressurser, red. av Harold Holtermann. Stamsund 1999, s. 92-104.

«En himmel i nord» i Rigmor Hansen, red., Odd Sivertsen: En himmel i nord, Utstillingskatalog fra Galleri Embla. Tromsø 1999, s.12-15.

«Lars Levi Læstadius: Fragmenter i Lappska Mythologien». Åbo: NIF 1997). Bokanmeldelse i Tradisjon, Årg. 29 (1999), nr. 1, s.43-46.

«Kirkens misjon og den gjenstridige menighet i nord» i Vårherres verden, red. av Svein Malmbekk. Oslo: Presteforeningens studiebibliotek nr. 44, s.91-106.

«Den religiøse helgelendingen» i Ivar Roger Hansen, red., Stemmer i stein: Et møte med middelalderkirkene i Alstahaug, Dønnes og Herøy. Kirkejubileet 1999. Sandessjøen 1999, s.143-164.

«Ekologiya duza» & «Tserkovnaja missija i 'eta svojenravnaja tserkovnaja obshina' na Severe» i Svetsa - 99: Ekologiya duza. Arkhangelsk 1999, s. 177-202.2000

«Om å være læstadiansk ungdom» og «Nordnorsk læstadianisme» i Læstadianismen – en tro på vandring . Troms Fylkesbibliotek, Tromsø, s.2-7 og 8-24 (tekstene er også oversatt til samisk og finsk).

«Åndelige sanger under vandringen i nord» [about the Laestadian song tradition in Northern Norway] i Vekkelse og Vitenskap: Lars Levi Læstadius 200 år, red. av Øyvind Norderval & Sigmund Nesset. Tromsø 2000, pp. 73-97.

«Arctic Ecotheology» in Ecotheology 9, pp. 7-25. England.

«Stedstilhørighet og religiøs identitet: Autonomi og relasjonalitet i en nordnorsk kontekst» i Sigurd Bergman, red., Man får inte tvinga någon. Torna Hällestad, Sverige, s.104-118.

«Læstadianismen etter Læstadius» i Bårjås , Vol. 2 (2000), s.21-31.

«Buddhisme og natur» i Prismet, Vol. 51, nr. 6 (2000), s.262-264, 269-272.

«Laestadius i 200 år» i Tornionlaakson vuosikirja / Tornedalens årsbok. Tornio, Sverige, 2000, s.56-63.

«Åndelig kultur og materiell uttrykksform i læstadiansk forsamlingskultur» i Kulturens materialisering: Identitet og uttrykk , red. av Stein R. Mathisen. Norsk Forskningsråd: Program for kulturstudier nr. 13: Kristiansand: Høgskoleforlaget, s.67-90.


2001

«Ved nordenlands nordlige ende» i Læstadius ropar ännu. En serie föreläsningar om Lars Levi Laestadius, framförda i Pajala under Laestadiusåret 2000. Luleå 2001, s. 19-38.

«Tysfjord-samene og kristendommen i nyere tid» i Foredrag ved seminar i Tysfjord 27. og 28. oktober 2000. (Tysfjord-samene og kristendommen gjennom 1000 år). Kjøpsvik: Den norske kirke, 2001, s.26-48.

«Med Erik Johnsen på kristendomstur vinteren 1903/4» i Skånland kirke gjennom hundre år. Per og Asbjørg Skåden, red. Skånland menighetsråd 2001, s.59-66.

«Økologi og stedtilhørighet. Et topofilt blikk på stedets hellighet» i Hans-Jürgen Schorre og Tom Sverre Tomren (red), Grønn postill: Økoteologi og kirkehverdag (Oslo: Verbum, 2001), s.92-122.

Svecha-2000 (Candle-2000) Vol. 3. Science and Religion. Evgenij Arinin, (red.), Arkhangelsk, Pomor State University Publishing House, 2001. Tre artikler: «Религия, природа и зкология» (s.134-157),  «Арктическая зкотеология» (s.158-174) og «Роль науки и религии в обществе булущего» (s.175-184).

«Nordnorsk læstadianisme» i Synd og tilgivelse: Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten, Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen (red.). Lakselv 2001, s.16-19.

Bokanmeldelse:
Kuoljok, Kerstin Eidlitz. Moder jord och andra mödrar: Föreställningar om verkligheten bland folken i norr och vår syn på den. Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1999, i Tradisjon 30/31 (2000/1) 2/1: 43-45.

Bengt Jonsell, Inger Nordal & Håkan Rydving, red. Lars Levi Læstadius: botaniker - lingvist - etnograf - teolog . Det Norske Videnskaps-Akademi. I. Mat.-Naturv. Klasse, Skrifter, Ny Serie 40 / II. Hist.-Filos. Klasse, Skrifter, Ny Serie 24 / Kungl. Svenska Vetenskapsakaemien: 13-32. Oslo: Novus forlag, 2000, i Din, nr. 4, 2001, s.58-61. Skrevet i samarbeid med Geir Lorem.


 
2002

"Ved nordenlands nordlige ende: Om læstadiansk tolkning av rom og tid" i Trond Thuen (red.), Fortidsforståelser. Norges forskningsråd og Høyskoleforlaget, Kulturstudier nr. 18, 2002, s.161-190.

"Samisk religion" i Geir Winje, Guddommelige skjønnhet: Kunst i religionene. Oslo: Universitetsforlaget, 2002, s.231-239.

"Mennesket - skapningens hersker?" i Som Gud på jorden...: Etikk og naturforvaltning. Rapport fra konferanse i Trondheim 7-8. november 2001 . Utgitt av Nord- og Sør- Trøndelag fylker og Nidaros bispedømme, 2001, s.33-43.

"Väckelse utan gränser: Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige, 23-24. januar 2001". Universitetet i Tromsø, Samfunnsvitenskapelig fakultet. Stensilserie D nr. 1. Ansvarlig redaktør og forfatter av kapitlet: "På kristendomstur med Erik Johnsen: En læstadiansk misjonsreise vinteren 1903/4", s.71-99.

“Эктеологиа” (Ekoteologija). Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag. 246s. (Oversettelse av boken Økoteologi: Religiøsitet og Naturforståelse. Frederiksberg, Danmark: Anis Forlag, 1993.

“Религиоведческие исследования в Норвегии” (“Religiovedtseskije issledovanija v Norvegii”) i Свеча – 2002. Истоки: Север – Центр (Svjetsa 2002. Istoki: Sever - Tsentr). Arkhangelsk, Russland: Pomoruniversitetes forlag, s.190-196.

“Åndelig identitet i det grenseløse nord” i Tornionlaakson vuosikirja (Tornedalens årbok) 2002, s.100-118.

Bokanmeldelser:
Andersen, Vagn (red.). Religionsvidenskabelige sonderinger. Festskrift i anledning af et 10 års jubilæum. Religionsvidenskabelige Skrifter nr. 5. Aarhus universitetsforlag, 2001, i Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, nr. 2, 2002, s.169-172.


2003

Elverhøy kirke 1803 - 2003. Bengt Norbakken og Roald E. Kristiansen, red. Elverhøy menighetsråd, Tromsø. Forfatter av kapitlene: "Fra kongelig misjonskapell til moderne folkekirke" (sammen med Bengt Norbakken), s.17-34; "Ole Audunsens prestetavle i Elverhøy kirke" (s.79-86) og "Prestene i 'Schjelderup-kirken' fra 1803-2003" (s.87-96).

“Ulvepresten i Lappmarken” i Din: Tidsskrift for religion og kultur. Nr. 4 (2002) + 1 (2003), s.51-55.

“Deep Ecology” og “Anthropocentrism”. Leksikalske artikler for Encyclopedia of Science and Religion. Vol. 1. New York: Macmillan Reference USA, s.18-20 og s.205-206.

“De gjenstridige prestene: Svartebokpresten som tricksterfigur” i Jens-Ivar Nergård og Sigmund Nesset (red.), Det Gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år. Vallset: Oplandske bokforlag, s.135-148.

“'En Elskov til det Folk i Danske Finmarks Land': Om Knud Leems misjonsvirksomhet blant samene i Finnmark” i: Knud Leem og det samiske: Foredrag holdt ved et seminar i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 11-12. oktober 2002. Red. av Jan Ragnar Hagland og Steinar Supphellen. Det Kongelige Norske Videnskabsselskabers Skriftserie.

Kildeskrifter til samisk religion. Nyutgivelse av Just Qvigstad, “Kildeskrifter til samisk mythologi”, Kristiania 1903 og 1910, med tillegg av et ikke tidligere publisert manuskript av Nils Spirri. Tromsø: Samisk Senter.

“Johnsen, Erik”. “Johnsen, Erik”. Biografisk artikkel for Norsk Biografisk Leksikon. Bind N. Oslo: Kunnskapsforlaget Aschehoug & Gyldendal.

“Olsen, Isaac”. “Johnsen, Erik”. Biografisk artikkel for Norsk Biografisk Leksikon. Bind 7. Oslo: Kunnskapsforlaget Aschehoug & Gyldendal.

“Paus, Ludvig Christenssøn”. Biografisk artikkel for Norsk Biografisk Leksikon. Bind 7. Oslo: Kunnskapsforlaget Aschehoug & Gyldendal.

“Schytte, Erik Gerhard”. Biografisk artikkel for Norsk Biografisk Leksikon. Bind N. Oslo: Kunnskapsforlaget Aschehoug & Gyldendal.