Nordnorsk religions- og kirkehistorie

Et supplement til forelesninger i Arktisk/Samisk/Nordnorsk religion
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. E-post: roaldek@sv.uit.no


 

  1. Religion i Nordnorge i førhistorisk tid
  2. Vikingetidens religion i nord
  3. Middelalderens nordnorske kirkeliv
  4. Den lutherske kirke i nord
  5. Læstadianismen: fremvekst og utbredelse
  6. Nordnorsk folkereligiøsitet

Andre emner: