Isaac Olsen: Relation om lappernes vildfarelser og overtro 
Samiske guddommer

Isaac Olsen regner opp noen av samenes viktigste guder:

På disse guder som vanligvis befinner seg på steder der mennesker driver fiske og jakt, setter en sine merker med ulike symboler. Ved gudene finner en alltid store mengder horn og bein fra både ville og tamme dyr. Ved offerhandlinger bestenkes offerstedet med blodet av offerdyret og etterpå smører en gudebildet inn med fettet som dannes i kjelen når kjøttet kokes. Offerkjøttet spises av den eller de som ofrer. I nærheten av de hellige stedene kan en finne gan-esker, dvs. esker eller poser som inneholder "blå fluer" som brukes til å sette ondt på mennesker og kveg.

Isaac Olsen hevder at en kan finne menneskebein ved offerstedet. I sin "Underretning om Nordlandene" refererer han til Simon Stub, en same som rømte fra Sverige fordi han hadde stjålet og røvet. Mens han var i Norge, skal han ha slått ihjel fem mennesker og ofret dem til fjellet Ailis-Vare (muligens i Tana).Utarbeidet av Roald E. Kristiansen til bruk for studenter ved
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø