Religiøse idealer: De udødelige


 
 
Under Han-dynastiet (25-220 e.Kr.) ble "de udødelige" gjenstand for spesiell interesse. Den mest kjente av beretningene om disse legendariske skikkelsene finnes i "De Udødeliges Liv" (Lieh-hsien chuan) fra den første del av det 2.årh. e.Kr. Her skildres livet til 72 udødelige som dermed inngikk som en særskilt kategori i samlingen av "de verdige" fra Kinas mytiske fortid. Beretning om de enkelte udødelige ble etterfulgt av en lovprisningshymne og synes å reflektere en økende kultisk praksis overfor individuelle udødelige. Det nevnes også en rekke plantesorter i tekstene som antyder bruk av planter som ingredienser i ekstrakter for å fremme et langt liv og endog vinne udødelighet. Andre måter man kunne vinne frem til udødelighet på, var å drikke en alkymistisk eliksir, "flytende gull", som det blir sagt. Letingen etter den riktige formelen for å lage en slik gull-eliksir var noe som ble særlig viktig i taoistisk religiøs praksis og som ofte førte til lange reiser etter de korrekte ingrediensene for eliksiren.

Oversikt:

1. Generell karakteristikk
2. Vismennene og skriftene
3. Religiøse idealer
Filosofisk taoisme
Lao tzu og Tao Te Ching
Den vise
Religiøs taoisme
Chuang tzu
De udødelige

Noen grunnbegreper:

Tao
Te
Yin og yang
Ch'i