Japansk

buddhisme

av Roald E. Kristiansen

Hovedside

 

Buddhismen har 1500 års historie i Japan - en mangfoldig historie gjennom skiftende tider, utformet innenfor mange ulike retninger med et rikt persongalleri, og med en kultur som er minst like skiftende og variert som religionen selv. Vi skal i korte trekk se litt nærmere på denne historien og på noen aspekter av den japanske buddhismens mange uttrykksformer. Det er ikke ment som en utfyllende fremstilling, men som en «forrett» for den som måtte ønske å fordype seg nærmere i japansk religion og kultur - og som en hjelp til studentene ved religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Fremstillingen kan enten leses som et sammenhengende hele med utgangspunkt i Historiedelen nedenfor og så klikke seg videre til retninger, personer, templer eller spiritualitet etter som de nevnes i teksten - eller en kan gå rett til disse delene ved å klikke direkte på dem fra denne siden.

Historie

Retninger

Personer

Templer

Spiritualitet

© Roald E. Kristiansen, Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, Norway. Sist oppdatert: januar 2014
Disse nettsidene er muliggjort ved hjelp av et reisestipend fra Sasakawa-fondet høsten 2002