Japansk buddhisme
Tempel: Hôryû-ji

Byôdo-in

Chion-in

Daitoku-ji

Enryaku-ji

Ginkaku-ji

Hongan-ji

Hôryû-ji

Kennin-ji

Kinkaku-ji

Kiyumizu-dera

Myôshin-ji

Nanzen-ji

Ninna-ji

Ryôan-ji

Sanjusangendô

Tô-ji

Tôdai-ji

Tôfuku-ji

 

Ordinasjonstemplet Kaidan-in. (foto: Roald E. Kristiansen)Noen få år før Japans hovedstad ble flyttet fra Nara til Kyôto (794), ble klosteret Enryaku-ji 延暦寺 anlagt på fjellet Hiei 比叡山 (788) av munken Saichô 最澄 som hovedkvarter for Tendai-sekten 天台宗. Templet lå nordøst for Kyôto og fungerte dermed også som et vern mot farlige ånder og all annet skadelig innflytelse som man mente hadde sitt opphavssted i denne retningen (det kan muligens ha sammenheng med faren for overfall fra Ainu-folket, Japans urbefolkning, som på den tid ikke var underlagt japansk kontroll). I hvert fall hadde munkene i Enryaku-ji ordre fra keiseren om dag som natt å holde vakt mot alle farer som kunne tenkes å true Kyôto-samfunnet.

Templet ble påbegynt i år 788 da Saicho begynte å skjære ut den første Buddha-statuen nær toppen på fjellet, og det tok ikke lang tid før klosteret utviklet seg til å bli en reell maktfaktor, både religiøst og politisk. Et eksempel på Enryaku-ji's politiske innflytelse, er at Saichô og hans disipler hevdet å ha funnet Shinto-guder på Hiei, guder som så ble identifisert med buddhismens bodhisattvaer. På denne måten ble Shinto, den religiøse tradisjonen som utgjorde keiserdømmets ideologiske grunnlag, tolket som en form for "primitiv buddhisme", og keiseren måtte dermed selv erkjenne og anerkjenne buddhismens innflytelse i det japanske samfunnet. Gjennom Enryaku-ji's virksomhet fikk japansk buddhisme en viktig innflytelse på keiserdømmet. På 1000-tallet etablerte templet endog sin egen militære avdeling til forsvar av templet mot tyver og røvere som truet. Det tok imidlertid ikke lang tid før hæren også ble brukt til angrep av dissenterende religiøse grupper. Etter en splittelse blant munkene ved Enryaku-ji på 900-tallet, var det etablert et rivaliserende gruppe i templet Mii-dera 三井寺 ved foten av Hiei. Denne gruppen, sammen med templene og klostrene i Nara, ble Enryaku-ji's hovedmotstandere, og i saker som involverte politiske forhold, ble som regel Enryaku-ji involvert på den ene siden, og Mii-dera og Nara-buddhistene på den andre, og bidro dermed selv til den sosiale og politiske uro. Og når der ikke var ytre konflikter, angrep de gjerne hverandre. Enryaku-ji's militære avdeling brente f.eks. det rivaliserende Mii-dera ikke mindre enn ni ganger i løpet av en 250-årsperiode!
 

Tempelporten Monju-ro (foto: Roald E. Kristiansen)

Det var ikke bare det politiske system som ble kontrollert fra Hiei; også de  mange nye religiøse grupperinger som vokste frem i det 12. og 13. århundret (f.eks. Den Rene Land-buddhismen) ble systematisk forfulgt og forsøkt eliminert av munkene i Enryaku-ji. Templer ble angrepet og brent, prester ble drept og litteraturen til rivaliserende sekter ble ødelagt. Nichiren-sekten 日蓮宗 ble f.eks. jaget ut av Kyôto da alle dets 21 templer ble revet ned og 3000 av sektens medlemmer ble drept i deres hovedtempel.

På høyden av sin makt var Enryaku-ji et enormt tempel-kompleks som besto av mer enn 3000 bygninger. Utover på 1500-tallet ble imidlertid motstanden mot templet innflytelse å øke, og da templet i 1571 valgte å gå imot den mektige Oda Nobunaga som maktet å bringe hele Japan inn under sin kontroll, hadde de i realiteten tapt. Samme høsten beleiret Nobunaga Hiei-fjellet og under et stormangrep ble klosteret brent og dets prester drept. Med det var Enryaku-ji redusert til en ruin og 800 års innflytelse over Kyôtos religiøse og politiske liv var brutt for alltid. Selv da den påfølgende herskeren, Toyotomi Hideyoshi, tillot gjenreisingen av Enryaku-ji, ble det lagt strenge restriksjoner på utbyggingen og den makt klosteret skulle få lov til å utøve. I dag har klosteret om lag 150 bygninger, men er likevel et av de største tempelkomplekser i Japan.
 

Shaka-do (foto: Roald E. Kristiansen)Enryaku-jis hovedhall Konponchu-do (foto: Roald E. Kristiansen)  


Bildene på denne nettsiden viser følgende bygninger: (1) templet som inneholder ordinasjonsplatformen, Kaidan-in. Denne hallen er for å ordinere munker til Tendai. Tillatelse til å ordinere ble gitt av keiseren først en tid etter at Saichô var død etter at han i mange år hadde arbeidet for denne tillatelsen ettersom den gjorde Tendai uavhengig av det mektige miljøet i Nara. Hallen ble først bygget i 828 under hovedpresten Gishin. Inne i hallen står en statue av den historisk buddha, Shakyamuni (jap: Shaka Nyorai 釈迦如来). Den nåværende bygning er fra 1604. (2) Tempelporten Monju-ro. Gjenoppbygget 1642 i samme form som den originale porten, men noe mindre. Trapper på begge sider leder opp til øvre etasje der det er en statue av bodhisattva Monjushiri (sanskrit: Mañjusri) som vanligvis avbildes på Shakyamunis venstre mens han sitter på en løve med et sverd i hånden. Han betegner visdom. (3) Shaka-dô (venstre bilde) henter navnet sitt fra templets statue av Shakyamuni, den historiske buddha. Dette er den eldste bygningen i det nåværende tempelkomplekset og sto tidligere i Onji-ji, et tempel som ble bygget som et rivaliserende tempel til Enryaku-ji. Bygningen (bortsett fra taket) dateres fra tidlig 1200-tall. (4) Konpuchû-dô er Enryaku-jis hovedbygning. Det første Konpuchû ble bygget av Saichô selv i 794. Det brant ned første gang allerede i 935, men ble umiddelbart gjenreist, men var allerede da alt for liten for templet som hadde vokst kraftig. Noen ti-år senere ble det derfor utvidet og sto frem til 1571 da Oda Nobunaga brente hele tempelkomplekset på Hiei-fjellet. Den nåværende bygningen er fra gjenreisningen av templet i 1642. Buddha-statuen i bygningen er av Yakushi Nyorai 薬師如来 som vanligvis regnes som den buddha som helbreder menneskers smerter og lidelser, både mentale og fysiske, samt beskytter mot pest og ulykker. Dette gjør tilbedelsen av ham populær for den folkelige fromheten. Han står sentralt plassert i tempelbygningen og ledsages på hver side av Nikko og Gekko som forbindes med h.h.vis sol og måne.

 
Andre internettsider med bilder:
Enryaku-ji's egne nettsider (engelsk): http://www.hieizan.or.jp/enryakuji/econt/index2.html
Fra Japan Net: http://www.japannet.de/kyoto/kita/enryaku.html

Siste oppdatering: oktober 2005