Japansk buddhisme

Historie: Heian-perioden (794-1185)

 

Begynnelsen

Nara

Heian

Kamakura

Ashikaga

Tokugawa

Nyere tid

 


Heian jingu (Shinto) i Kyoto (foto: Roald E. Kristiansen)I året 784 ble den keiserlige hovedstad i Japan flyttet fra Nara, først til Nagaoka, og så derfra i 794 til Heian 平安 som ligger i dagens Kyoto 京都. Der ble hovedstaden liggende fast helt frem til 1868, da den ble flyttet til Edo (dagens Tokyo). Årsaken til flyttingen henger sammen med den sterke innflytelsen buddhistiske grupperinger i Nara fikk over det politiske liv, og den økonomiske makt som presteskap og templer samlet gjennom gaver, skattefrihet og andre privilegier. Nara-periodens buddhisme var i stor grad en religion for adelen og for klostrene, noe som bidro til å øke religionens makt og politiske innflytelse. Det gjorde at det politiske system mente at de måtte gjøre noe for å endre forholdene. Det bør for øvrig bemerkes at det å flytte hovedstaden i seg selv ikke var noe nytt. Før Nara-perioden var skikken at man flyttet hovedstaden til et nytt sted, antagelig fordi keiserens død gjorde stedet uegnet (urent) for den nye keiserens styre.

Den nye hovedstaden fikk navnet Heian-kyō 平安京 som betyr "fredens hovedstad". Den var utformet etter modell fra Kina. I likhet med Nara, fikk byen en rektangulær form (ca. 6 x 5 km) ved elven Kamo 加茂 og byen var omkranset av beskyttende fjell i tre av himmelretningene. I dag er Heian en shinto-helligdom i den nordøstlige del av Kyoto, omkranset av en vakker hage. Byen for øvrig har fortsatt mange templer og helligdommer fra ulike perioder av en lang og rik historie.

Fra hagen til Heian jingu (foto: Roald E. Kristiansen)For å begrense de religiøse institusjonenes innflytelse på det statlige styret, bestemte keiser Kammu 桓武 (782-805) at templene og prestene i byen ikke skulle overstige et bestemt antall. Han ønsket også å stoppe salget av skattefritt land til religiøse organisasjoner. Begge deler viste seg vanskelig å gjennomføre, og templer og helligdommer fortsatte å vokse som tidligere. En ny tendens viste seg imidlertid i og med de endrede vilkår. Mens buddhismen tidligere i stor grad besto av klosterfellesskap som nøt stor popularitet i befolkningen knyttet til bruk av ritualer og magi, ble buddhismens første templer i Kyoto knyttet til den mer esoteriske buddhistiske tradisjon. Særlig ble Tendai- 天台 og Shingon-buddhismen 真言 viktige, men også den såkalte Amida-buddhismen begynte å gjøre seg gjeldende i denne perioden. Keiseren støttet for øvrig denne utviklingen, ikke minst fordi det bidro til å minke innflytelsen fra templene i Nara.

Lenker videre (tradisjonens datering av innføringen av retningene angitt i parentes):

Tendai 天台 (807)

Shingon 真言 (822)

Amida 阿弥陀 (1175)

Siste oppdatering: 01.02.2014