Japansk buddhisme
Tempel: Hry-ji

Bydo-in

Chion-in

Daitoku-ji

Enryaku-ji

Ginkaku-ji

Hongan-ji

Hry-ji

Kennin-ji

Kinkaku-ji

Kiyumizu-dera

Myshin-ji

Nanzen-ji

Ninna-ji

Ryan-ji

Sanjusangend

T-ji

Tdai-ji

Tfuku-ji

 

Higashi Hongan-ji (foto: Roald E. Kristiansen)Der er to Hongan-ji templer: Higashi (øst) Hongan-ji 本願寺 og Nishi 西 (vest) Hongan-ji 本願寺. Begge tilhører Den Sanne Rene Land-buddhismen (Jôdô Shin Shû) 浄土真宗 etter Shinran 親鸞 (1173-1262), men representerer to ulike fraksjoner. Shinran var opplært som munk ved Enryaku-ji 延暦寺 på fjellet Hiei 比叡山. Der skal han ha praktisert den form for Amida-buddhisme som var vanlig der, og som bl.a. besto i å bære omkring en statue av Amida mens en hele tiden påkalte Amidas navn uten å la seg forstyrre av verdslige tanker. Denne praksis tilfredsstilte imidlertid ikke Shinran, og han forlot Hiei og dro til Rokkaku-dô 六角堂 (Chh-ji) templet der bodhisattva Kannon 観音 ble tilbedt som inkarnasjonen av buddhismens grunnlegger i Japan, prins Shôtoku 聖徳. I en drøm viste prinsen seg for Shinran og ba ham gå til templet Chion-in 知恩院, og det var der han møtte Hônen 法然 som ble hans fremtidige lærer i nembutsu 念仏-praksis.

Amida-hallen i Nishi Honganji (foto: Roald E. Kristiansen)Hongan-ji ble bygget av en Shinrans disipler, Kakunyo 覚如 (1270-1351), øst for Kyôto i nærheten av mesterens grav. Senere (1591) ble templet av Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 (1536-1598) flyttet til Kyôto. De store pillarene til templet ble fraktet bundet i rep vevd av hår gitt av troende kvinner som håpet at deres gave ville lette deres inntreden i Amidas vestlige paradis. Disse bygningene er blant de største tre-strukturene i verden. Hideyoshis etterfølger, Tokugawa Ieyasu 徳川家康 (1542-1616), grunnleggeren av Tokugawa-regimet, delte i 1603 templet i en østlig () og en vestlig (西) del. Disse hører i dag til to ulike fraksjoner av Jd Shin-retningen 浄土真宗. Vest-templet ble bygget opp av elementer hentet fra Juraku-dai, Hideyoshis slott i Kyôto, og fra deler av Fushimi-slottet som Ieyasu beordret revet for å minske innflytelsen fra minnet om sin forgjenger. Bakgrunnen for delingen av templet, var Shin-buddhismens sterke vekst og økte innflytelse som Tokugawa-regimet ønsket å kontrollere. For regimet ble likevel Shin-buddhismen viktig da det gjaldt å begrense den nye kristne religionen som på 1600-tallet ble kjent i Japan. Da ble alle japanere krevd registrert som buddhister i templene, og Shin-buddhismen ble et viktig redskap i myndighetenes hender for å kontrollere befolkningens religiøse tilhørighet. Svært mange japanere har derfor fortsatt en formell tilknytning til Den Rene Land-buddhismen.
 

Amida-hallen i Higashi Hongan-ji (foto: Roald E. Kristiansen)Higashi Hongan-ji 東本願寺 er hovedtemplet for taniha-fraksjonen 大谷派 av Jd Shin-sh 浄土真宗. De nåværende bygninger ble gjenoppbygget i 1895 etter en brann. Fra dette templet bestyres ca. 9000 lokale templer i 30 distrikter med mer enn 16.000 prester (inkl. 1750 kvinner). Der er også taniha-Shinshû templer i Nord-Amerika, Hawaii og i Sør-Amerika.

Tempelområdet inkluderer mange bygninger, men de to viktigste er Shinran-hallen (bildet øverst) og Amida-hallen, forbundet med en overbygget korridor. Hvert år, fra 21. til 28 november, feires en minnefest (Ho-onko) til ære for Shinran. Under denne festen kan de troende få sitt eget Buddha-navn for den tiden de skal tilbringe i Amidas paradis. Flere andre minnefester blir også feiret, bl.a. til ære for Rennyo 蓮如 (1415-1499) den 25.mars, shin-buddhismens store organisator, og for prins Shôtoku den 22.februar. Hver morgen er det sutra-resitasjon og bønner i templet. Resten av dagen er templet tilgjengelig for troende som ønsker å fremføre sine private bønner, og for besøkende turister (nederste bilde). Særskilte seremonier, f.eks. minnehøytideligheter for de avdøde, kan utføres av templets prester etter ønske og behov.

Tradisjonell amida-chant         Moderne sang

Higashi Honganji (Goei-do: Shinrans hall). Foto: Roald E. Kristiansen

Andre internettlinker med bilder:
Besøk det interaktive Honganji Tempelet: http://www.honganji.net/index-e.html
Australian National University - Nishi Hongan-ji: http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bycountry/japan/kyoto/Nishi_Hongagi/
ds. - Higashi Hongan-ji:
http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bycountry/japan/kyoto/higashi_honganji/
Siste oppdatering: oktober 2005