Japansk buddhisme
Tempel: Hôryû-ji

Byôdo-in

Chion-in

Daitoku-ji

Enryaku-ji

Ginkaku-ji

Hongan-ji

Hôryû-ji

Kennin-ji

Kinkaku-ji

Kiyumizu-dera

Myôshin-ji

Nanzen-ji

Ninna-ji

Ryôan-ji

Sanjusangendô

Tô-ji

Tôdai-ji

Tôfuku-ji

 

Hôryû-ji 法隆寺 ble grunnlagt av prins Shôtoku 聖徳 i 607 etter ønske fra keiser Yômei 用明 og tilhører Hossô-retningen som sammen med de tidlige budhistiske sektene, hadde sitt hovedkvarter i Nara. Hôryû-ji ligger et stykke utenfor byen. Templet er forbundet med minnet om prinsens hengivenhet for buddhismen, og bygningen Shôryô-in kalles derfor "Prinsens kapell" (bildet under til høyre). Ved innvielsen ble templet kalt Hôryû gakumon-ji (法隆学問寺 Lærdommens tempel) fordi det var ment som et tempel for akademiske studier og kulturell aktivitet. Et annet navn for templet er Ikaruga-dera. Disse bygningene hører med til verdens eldste bevarte tre-konstruksjoner. Tempelkomplekset består av to hovedseksjoner, Sai-in og Tô-in (vest- og øst-bygningene). Sai-in er senteret i Hôryû-ji og består av Chûmon 中門 (den midtre port), Nandaimon 南大門 (syd-porten), en fem etasjer høy pagode, Kondô 金堂 (den gyldne hall), Kôdô (forelesningshall) og flere andre bygninger (se oversikten over templets struktur nederst på denne siden). Pagoden står sentralt innenfor tempelmuren sammen med Kondô med bildet av Buddha. Dette reflekterer den tidlige buddhismens funksjon i Japan der tilbedelsen av en kraftfull buddha-relikvie (oppbevart i pagoden) sto sentralt. I tempel-konstruksjoner enda eldre enn Hôryû-ji (f.eks. Asuka-dera 飛鳥寺), finner en derfor at pagoden står som et naturlig midtpunkt. Senere fikk imidlertid bygningene med bildene av buddha større betydning og etter hvert fortrenges pagodens plass i tempelkonstruksjonen ned til et av hjørnene mens billedhallen, Kondô, plasseres i sentrum. Det at Kôdô (forelesningshallen) der sutraene ble forelest over og studert, er plassert utenfor det egentlige tempelområdet, viser at denne type bygning er en senere tilføyelse til tempelkonstruksjonen.

Den andre hovedseksjonen, Tô-in består av bygningene Yumedono 夢殿 (drømmenes hall), Denpôdô (tilbedelseshall) samt en del andre bygninger. En gang har også palasset Ikaruga, residensen for prins Shôtoku, stått på dette stedet.
 

Flere av dagens bygninger kan dateres tilbake til det 7. og 8. århundret og utgjør en viktig del av Japans kulturelle skatter. En del gjenstander som skulpturer, utskjæringer, tegninger og håndverksarbeider fra gammel tid oppbevares i museet som kalles Daihôzô-den (bildet over til venstre). Disse gjenstandene er i hovedsak av buddhistisk opprinnelse. Der er bl.a. en fremstilling av Shaka-treenigheten (den historiske buddha sammen med to bodhisattvaer) som var sentralbildet på alteret i Den gyldne hall. Man finner også statuer av Kudara Kannon (barmhjertighetens bodhisattva) og en miniatyrfremstilling av Amida Buddha.
Andre internettsider med bilder:
Fra Rekishi Kaido web pages: http://www.kiis.or.jp/rekishi/asuka/ikaruga1-e.html
Fra Japanese architecture in Nara: http://web.kyoto-inet.or.jp/org/orion/eng/hstj/nara/horyuji.html
Flere bilder fra Hôryûji: http://cti.itc.virginia.edu/~yh6d/horyujiindex.htm
Fra hikyaku.com: http://www.hikyaku.com/gallery/english/horyuji.htm
Fra Japon Net:
http://www.japon-net.com/shoukai/kansai/narashashin.html


 
Siste oppdatering: oktober 2005