Japansk buddhisme

Jizō - kult

 

Landskapsmaleri

Hagelandskap

Teseremoni

Ikebana

Jizo-kult

Honji-suijaku

Omamori


 

I byen eller på landet - ofte i travle veikryss - kan en finne statuer av Jizō 地蔵 overalt i Japan. For mange japanere er han en buddha som fungerer som en taus veiviser i vanskelige tider. Statuene av ham har ofte en bønnekrans eller en "ønskestein" i den ene hånden og en advarende stav i den andre. Svært ofte er han en som beskytter mennesket på sin vei gjennom livet, en bodhisattva som hjelper mennesket til frelse fra sin bolig i Trāyastrimsha-himmelen. Ifølge Mahayana-buddhistisk tradisjon er han særlig virksom i den vanskelige tiden når der ikke er noen buddha i verden (dvs. i tiden mellom den historiske Shakyamuni og den kommende buddha Maitreya).

Den beskyttelsen Jizō gir, gjelder både for dette liv og det liv som kommer. Hans navn, Jizō (sanskrit: Kshitigarbha). kan oversettes med "jordens forråd", noe som forklares ved at Jizô-kulten er buddhismens assimilasjon av den indiske jordgudinnen Prthivī. Han har for øvrige en betydelig mindre populær "slektning" ved navn Kokūzō (det tomme forråd; sanskrit: Ākāshagarbha). Bodhisattva Jizō ble en populær skikkelse i den folkelige fromheten både i Kina (fra det 7.århundret) og i Japan (fra det 9.århundre) der han ble tilbedt som de dødes frelser og en hjelper til et langt liv. I Kina ble han også forbundet med kulten omkring de 10 Konger som dømmer de døde. I Japan ble han sett på som en som kunne redde de som gjenfødes i helvete, og ble derfor kalt "Buddhas budbringer i helvete". Senere (antagelig i det 11. århundre) ble hans rolle utvidet (i likhet med bodhisattva Kannon) ved at han ble tilbedt i 6 manifestasjoner - skikkelser som har det særpreg at de korresponderer med buddhismens 6 ulike eksistensformer, slik at han derved kan hjelpe alle levende vesener.

 

Jizō er forbundet med en rekke feminine karaktertrekk og det sies ofte at han har vært en kvinne i sine tidligere liv. Barmhjertighet er et utpreget trekk ved Jizō, og det er den egenskapen som fremfor alt appellerer til kulten av Jizō. I dagens Japan er det særlig kvinner og barn som henvender seg til Jizō for trøst og hjelp. Hans barmhjertighet inkluderer omsorg for gravide kvinner, syke barn og de som dør tidlig i livet. Til slike tilbyr Jizō åndelig hjelp og personlig trøst. Respekten for og kulten av Jizō ble populær i Japan fra det 12. århundre selv om han også var godt kjent tidligere, og hans popularitet som kultfigur er fortsatt høy.

Et typisk trekk ved statuer av Jizō, er at de svært ofte er utstyrt med et rødt stykke tøy og/eller en hette om hodet. Dette uttrykker hans egenskap som beskytter av barn. Ved en travel vei eller veikryss er Jizō den som beskytter barna som skal gå på veien eller krysse den. Han representerer dermed håp og medfølelse. Jizō-statuen øverst til høyre står i et stort og ganske uoversiktelig veikryss i nordre del av Kyoto. Foreldre som har mistet et barn legger ofte små steiner på hodet til Jizō eller ved føttene hans. Det samme gjør også kvinner som har tatt abort eller født et dødfødt barn (jfr. Jizō-figurene på de andre bildene). Dette uttrykker håpet om at Jizō vil hjelpe deres tapte barn å krysse "dødens elv" over til det neste liv.

Sist oppdatert: 31/01/2014