Japansk buddhisme

Omamori

Landskapsmaleri

Hagelandskap

Teseremoni

Ikebana

Jizo-kult

Honji-suijaku

Omamori


Omamori er små amuletter eller talismaner som skal bringe lykke eller beskyttelse til den som bærer dem. Ordet betyr å beskytte eller forsvare. Deres oppgave er derfor å beskytte mot en lang rekke problemer og uvissheter en møter i livet. Man kjøper omamori i både buddhistiske templer og shinto-helligdommer og hver enkelt av dem er helliget til å hjelpe bæreren til å oppnå spesifikke goder som f.eks.: god helse, hell og suksess, sikkerhet i trafikken, god handel, tilfriskning etter sykdom, et langt liv, gode eksamener, barns lykke og velferd, en lett fødsel, stor rikdom, ingen ulykker på reiser, et godt ekteskap.

Omamori (foto: Roald E. Kristiansen)

Opprinnelsen til omamori er i shinto der en alltid har påkalt gudene, kamiene, for beskyttelse og styrke, men den folkelige buddhismen har i stor grad adoptert denne skikken. En omamori er et lite sykke papir eller tøystikke der et navn for en guddom er skrevet, eller en særskilt bønn. En annen, beslektet type amulett, er ofuda. De er vanligvis tynne stykker av tre der et bilde av en guddom eller navnet på templet eller shinto-helligdommen er skrevet. Distinksjonen mellom omamori og ofuda er ganske vag. Begge er hellighet i templet eller helligdommen og solgt til inntekt for stedet der de er kjøpt.

Distinksjonen mellom de to typene kan mer være basert på måten de brukes på. I eldre tid ble omamori oppbevart i små bambusrør eller båret rundt halsen. I dag bæres de på kroppen, i lommen, i håndvesken - eller henges opp i bilen eller andre steder der man ferdes og føler behov for beskyttelse. Ofuda derimot festes vanligvis til dørstolpen hjemme eller plasseres i selve familiealteret.

Bruken av lykke-amuletter er svært omfattende i dagens Japan, og de aller fleste buddhisttempler og shinto-helligdommer har egne kiosker for salg av dem. De er vakkert dekortert, ofte med tøy av brokade, med innsydd navnet til det hellige stedet der de er kjøpt, og hva de skal være til hjelp for.

Sist oppdatert: oktober 2005