Universiteter og Høyskoler (Universities and Colleges)

Universiteter og Høgskoler i Norge
Universitetet i Tromsø: religionsvitenskap
Universitetet i Oslo: teologisk fakultet
Universitetet i Oslo: religionshistorie
Universitetet i Bergen: religionsvitenskap
Universitetet i Trondheim: kristendom
Menighetsfakultet Oslo
Misjonshøgskolen Stavanger

Høyskolen i Tromsø: lærerutdanning
Høyskolen i Oslo: KRL
Høyskolen i Bergen: KRL
Høgskolen i Vestfold: KRL
Norsk Lærerakademi: Bergen
Høgskolen i Volda: KRL
Samisk høsgkole

Nord-Norge / Samisk (Northern Norway / Sámi sites)

Kulturnett - Troms
Destination Tromsø
Vikingmuseet i Lofoten
Tromsø museum

Frikirker i Nordnorge
Katolske kirke i Nordnorge
Kirkelig Utdanning i Nord
Den norske kirke

Lenker til samisk web-sider
Karlsøy bygdebok
Samisk kultur
Ájtte Samisk museum

Søk (search engines / booksearch / information)

FAST
Alta Vista
Webcrawler
Yahoo: Religion

Telefonkatalogen

BIBSYS (Norge)
LIBRIS (Sverige)
BIBLIOFIL
Nasjonalbiblioteket

Postbanken

Kirkestatistikk
Folketellinger
UB: oppslagsverk
Dipl. Norvegicum

Dnk: Økoteologi

Bibl. Laestadiana
Antikv. Nordkalotten
Antikv. Bothnia
Limes (bruktbøker)

Læstadianismen