Thomas von Westens misjonsstrategi

ifølge Jens Kiildahls manuskript

"Appendix til Afguderiets dempelse, og den sande lærdoms fremgang"

Nordnorske samlinger bind V. Oslo 1945, s. 123ff.

 
Utarbeidet til bruk for studenter ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø