Isaac Olsen: Relation om lappernes vildfarelser og overtro
Oppdragelse i hjemmet

For å styrke barna i oppdragelsen, er det viktig at de får en særskilt mat som kalles Rup malle (grugg-suppe) eller Noide bourromus (noaide-mat). Foreldrene skal fra barna er små gi dem en mat som skal styrke deres evner i språk, skikker og sedvaner slik at de kan bli like dyktige som deres forfedre som var vise og erfarne i noaidekunsten og visste både hva som var skjedd tidligere og hva som skulle hende i fremtiden. Drikken som brukes kaltes Rupliimzias [rup(pa)-liebma-tsjattse, dvs. grugg-suppe-vann].

Også noaiden bidrar med å lage Noide Jockomus (noaide-drikk) som skal gjøre dem visdom slik at de kan vite hvor fisk og vilt er å finne. Drikken skal også gjøre det slik at barna bedre kan beskytte seg mot trollfolk og ulykker, samt til å ha lykke med seg til å beholde sine eiendeler og sin helse fra dem som vil en vondt. Gjennom denne opplæringen kom en i et avhengighetsforhold til de makter som kunne beskytte, og de som ville bryte med en slik tradisjon utsetter seg derfor for store farer. Regelmessige offer og dyrkelse av maktene var nødvendig for å opprettholde gode relasjoner til de rådene maktene.Utarbeidet av Roald E. Kristiansen til bruk for studenter ved
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø