Isaac Olsen: Relation om lappernes vildfarelser og overtro 
Opplæringen hos noaide-gadzene

Gadzene lærer noaiden om gudene samt om de guder og offersteder han skal ha og bruke. Det kan være fjell, åser, bakker, steiner, trær, ferskvann, sjøer eller elver som har en uvanlig form. De sies å være lykkelige, hjelpsomme og mektige, og kan hjelpe i alle slags farer og nød. De bønnhører gjerne dem som roper til dem i nød og særlig de som ofrer til dem eller lover dem offer. Gadzene lærer så noaiden hvor, når og hvordan han skal ofre.

Noaiden skal ta offerdyret og føre det til offerstedet og til den gud som offeret er lovt til. Offerhandlingen foregår som nevnt i avsnittet om Riter i forbindelse med fødsel, men noen flere elementer føyes til. I korte trekk består handlingen i at:
Utarbeidet av Roald E. Kristiansen til bruk for studenter ved
Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø