Pietistiske fromhetstradisjoner

Konservativ pietisme

Filip J. Spener (1635-1705). Dresden

 • Ecclesiola in corrupta ecclesia
 • Ortodoks lære tolket i pietistisk ånd
 • Reform av teologisk utdanning
 • Innføring av søndagsskoler og konfirmasjon
 • Husmøter og det allmene prestedømmet
 • Bibelen som kilde til troens fornyelse
 • Toleranse ved religiøse konflikter
 • Mer praktisk anlagt forkynnelse

Evangelisk pietisme

August H. Francke (1663-1727). Halle

 • Religiøs oppvåkning følger et bestemt mønster
 • Religiøse anfektelser og sjelelig botskamp
 • Tid- og stedfestet omvendelseserfaring
 • Sann omvendelse fører til helliggjørelse
 • Avhold fra verdslighet og fornøyelser
 • Sosialt engasjement og undervisning
 • Misjonsarbeid i koloniene
 • Organisert bevegelse, ofte støttet av staten

Würtembergsk pietisme

Johannes Bengel (1687-1752). Würtemberg

 • Vekt på undervisning og oppdragelse
 • Prioritering av det kristne følelsesliv
 • Kjærlighet til Kristus sentralt
 • Meditasjon over Kristi lidelse og død
 • Organisering av det kristne fellesskap
 • Misjon som hele kirkens ansvar
 • Kirkelige og sosiale reformer
 • Vitenskapelige bibelstudier

Ekstatisk pietisme

bl.a. Joh. Wilh. Petersen. Berleburg

 • Fokusering på den enkeltes "indre lys"
 • Åpenbaringer og visjoner
 • Endetidsforventninger (tusenårsriket)
 • Vekt på følelser og et egalitært samfunn
 • Selvstendige forsamlinger
 • Tendens til antinomisme
 • Mystisk-esoterisk skrifttolkning
 • Sterkt verdensfornektende

Herrnhutisk pietisme

N. L. von Zinzendorf /1700-1760). Herrnhut

 • Individuell fordypet frelseserfaring
 • Kristi kors og blod som erfaringssentrum
 • En økumenisk sinnet kristelig fromhet
 • Ubetinget forpliktelse på å tjene Kristus
 • Enhet innen forsamlingen
 • Vekt på misjons- og diaspora-arbeid
 • Den kristne frihet med liten vekt på moralbud
 • Erfaring av frelsesvisshet og glede

Radikal pietisme

bl.a. Johannes K. Dippel (1673-1734). Stockholm

 • Vekt på individuelle åndserfaringer
 • Radikal kirke- og dogmekritikk
 • Kirkelige uavhengighetsidealer
 • Tendens til mystikk og kvietisme
 • Subjektivistisk forsoningslære
 • Gjenfødelse som en fremadskridende prosess
 • Åpenhet for gudserkjennelse i andre religioner
 • Absolutt individuell religionsfrihet


Roald E. Kristiansen, Institutt for religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, Norway.
E-mail: roaldek@sv.uit.no