Kirker i Nord-Norge

i reformasjonsårhundret (iflg. Reformatsen av 1589)

Brønnøy         4 kirker og 2 korshus, en sogneprest og 2 kapellaner

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Brønnøy hovedkirke Sogneprest hver 1-3. helligdag 60 mann
Nøstningens korshus sognepresten i Brønnøy hver 4. helligdag 54    "    
Vadsås kirke Huskapellan hver 1-2. helligdag  
Vik kirke Huskapellanen i Vadsås hver 3. helligdag 61    "    
Sund korshus Huskapellanen i Vadsås 6 ganger om året 28    "    
Gladstad kirke på Vega Residerende kapellan hver helligdag 46    "    

Alstahaug          6 kirker og 2 kapeller, en sogneprest og 3 kapellaner

Menigheter
Betjent av: Betjent når: Befolkning
Alstahaug hovedkirke Sogneprest hver 1-6. helligdag 86 mann
Sandnes kirke Sognepresten i Alstahaug hver 7. helligdag  
Herøy kirke Huskapellan hver 1-2. helligdag 82     "
Tjøtta kirke Huskapellanen på Herøy hver 3. helligdag 65     "
Nesna kirke Residerende kapellan hver 1-2. helligdag 126   "
Hemnes kapell Kapellanen i Nesna hver 3. helligdag 96     "
Dønnes kapell Kapellanen i Nesna hver 4. helligdag  
Dolstad kirke i Vefsn Residerende kapellan hver helligdag 128   "

Rødøy          3 kirker og 1 korshus, en sogneprest og 1 kapellan

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Rødøy hovedkirke Sogneprest annen hver helligdag 45 mann
Meløy kirke sognepresten i Rødøy annen hver helligdag  
Lurøy kirke Huskapellan hver 1-2. helligdag 66    "
Træna korshus Huskapellanen på Lurøy hver 3. helligdag 32    "

Gildeskål          1 kirke, en sogneprest

Menighet Betjent av: Betjent når: Befolkning
Gildeskål kirke Sogneprest hver helligdag 106 mann

Salten          3 kirker og 1 korshus, en sogneprest og 2 kapellaner

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Bodø hovedkirke Sogneprest hver helligdag 112 mann
Skjærstad kirke Residerende kapellan hver helligdag 165   "   
Rørstad kirke Residerende kapellan hver 1-3. helligdag 70     "
Kjerringøy korshus Kapellanen på Rørstad hver 4. helligdag 23     "

Steigen          3 kirker, en sogneprest og 1 kapellan

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Steigen hovedkirke Sogneprest hver 1-2. helligdag 59 mann
Leines sognepresten i Steigen hver 3. helligdag 53    "     
Hammarøy Residerende kapellan hver helligdag 77    "     

Lødingen    4 (3) kirker og 3 korshus, en sogneprest og 2 kapellaner

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Lødingen hovedkirke Sogneprest hver 1-2. helligdag 60 mann
Hol korshus sognepresten i Lødingen hver 3. helligdag 36     "
Ofoten kirke på Evenes Residerende kapellan hver helligdag 116   "
Vågan kirke Residerende kapellan hver 1-2. helligdag 55     "
Vinje korshus på Gimsøy Kapellanen i Vågan hver 3. helligdag 44     "
Skrova korshus Kapellanen i Vågan hver 9. helligdag 10     "
Om våren når fiskeriene foregikk, skulle sognepresten og kapellanen i Vågan betjene h.h.vis Vågan og Skrova hver helligdag, mens den residerende kapellan i Ofoten skulle betjene hovedkirken og Ofoten annen hver uke.

Lofoten    4 kirker og 1 korshus, en sogneprest og 2 kapellaner

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Buksnes hovedkirke Sogneprest hver 1-2. helligdag 69 mann
Hol kirke sognepresten i Buksnes hver 3. helligdag 63    "
Borge kirke Residerende kapellan hver hellidag 140  "
Flakstad kirke Huskapellan hver 1-4. helligdag 67    "
Moskenes korshus Huskapellanen i Flakstad hver 5. helligdag 18    "
Om våren når fiskeriene foregikk, skulle huskapellanen i Flakstad tjenestegjøre to helligdager på Moskenes og den tredje i Flakstad.

Værøy   2 kirker, en sogneprest

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Værøy kirke på Nordlandet Sogneprest hver helligdag 20 mann
Røst kirke sognepresten på Værøy 4 søndager: 
Mikkelsmesse, påske, pinse og olsok
20    "

Vesterålen   10 kirker og korshus, en sogneprest og 3 kapellaner

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Hadsel hovedkirke Sogneprest hver helligdag 131 mann
Melbo korshus sognepresten på Hadsel 3 ganger om årdet 20     "
Sortland kirke Residerende kapellan hver 1-2. helligdag 30     "
Sand kirke Kapellanen på Sortland hver 3. helligdag 51     "
Langenes kirke Residerende kapellan hver 1-2. helligdag 62     "
Øksnes kirke Kapellanen på Langenes hver 3. helligdag 81     "
Tinden korshus Kapellanen på Langenes hver 9. helligdag 31     "
Bø kirke Residerende kapellan hver 1-2. helligdag 53     "
Malnes kirke Kapellanen på Bø hver 3. helligdag 16     "
Gaukværøya korshus Kapellanen på Bø hver 7. helligdag 52     "

Andenes    2 kirker og 1 korshus, en sogneprest og 1 kapellan

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Dverberg hovedkirke Sogneprest annen hver helligdag 77 mann
Bjørnskinn korshus sognepresten i Dverberg annen hver helligdag 54     "
Andenes kirke Residerende kapellan hver helligdag 62     "

Trondenes    14 kirker og kapeller, 9 prester;

biskopen i Nidaros er formelt sogneprest, men sognet bestyres av hans visepastor

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning (menn)
Trondenes hovedkirke Visepastor hver helligdag Totalt 800 i sognet
Kvæfjord kirke Residerende kapellan hver helligdag  
Sand kirke Residerende kapellan hver helligdag  
Hillesøy kirke Residerende kapellan hver helligdag  
Astafjord kirke To kapellaner betjener Tranøy, Lenvik, Dyrøy og Astafjord uspesifisert  
Tranøy kirke jfr. ovenfor uspesifisert  
Lenvik kirke jfr. ovenfor uspesifisert  
Dyrøy kirke jfr. ovenfor uspesifisert  
Øyfjord kirke Felles kapellan med Balstad uspesifisert  
Balstad kirke Felles kapellan med Øyfjord uspesifisert  
Mefjord kirke Felles kapellan med Berg uspesifisert  
Berg kirke Felles kapellan med Mefjord uspesifisert  
Gryllefjord kirke Felles kapellan med Torsken uspesifisert  
Torsken kirke Felles kapellan m/ Gryllefjord uspesifisert  
Ettersom man ikke kunne få klar viten om hvor mange bønder der hørte til hver kirke, kunne man ikke gjøre noen forordninger om hvor ofte hver kirke skulle betjenes. Man overlot til Hans Mogensen å utarbeide på en så forsvarlig måte som det var mulig.

Tromsø          8 kirker, en sogneprest og 3 kapellaner

Menigheter Betjent av: Betjent når: Befolkning
Tromsø hovedkirke Sogneprest hver 1-4. helligdag 60 mann
Melvik kirke sognepresten i Tromsø hver 5. helligdag 13     "
Torsvåg kirke Residerende kapellan hver 1-2. helligdag 18     "
Hillesøy kirke Kapellanen i Torsvåg hver 3. helligdag 35     "
Karlsøy kirke Residerende kapellan hver 1-2. helligdag 23     "
Vannvåg kirke Kapellanen i Karlsøy hver 3. helligdag 14     "
Kvitnes kirke Kapellanen i Karlsøy hver 4. helligdag 22     "
Skjervøy kirke Residerende kapellan hver helligdag 40     "

Finnmark          17 kirker og korshus, 12 prester

Menigheter Betjenes av: Betjenes når: Befolkning
Loppa kirke Sogneprest uspesifisert ingen tall oppgitt
Sørvær kirke Sogneprest uspesifisert  
Hasvåg kirke sognepresten i Sørvær uspesifisert  
Mefjord kirke Sogneprest uspesifisert  
Ingen kirke på Ingøy Sogneprest uspesifisert  
Hjelmsøy kirke Sogneprest uspesifisert  
Tunes kirke Sogneprest uspesifisert  
Stappen kirke sognepresten på Tunæs uspesifisert  
Kjelvig kirke Sogneprest uspesifisert  
Opnen kirke sognepresten på Kjelvig uspesifisert  
Hellenæs kirke sogneprest på Kjelvig uspesifisert  
Skjøtningberg kirke Sogneprest uspesifisert  
Omgang kirke Sogneprest uspesifisert  
Makkaur kirke Sogneprest uspesifisert  
Vardø kirke Sogneprest uspesifisert  
Kiberg kirke sognepresten i Vardø uspesifisert  
Vadsø kirke Kapellan uspesifisert  
"Efterdi Præsterne udi Findmarken have ikke Tiende eller anden præstelig Rente, som de have andensteds, da kunne vi ikke lægge dem nogen Tyngde paa, men have dem dog befalet, at de skulle tjene Menighederne med største og mueligste Flid, som de vile ansvare for Gud og deres Øvrighed. Udi de Gjeld, som ere flere Præster end Degne, som Almuen belønner, der have vi befalet Præsterne, enten at holde Degnene, som Behov gjøres, paa deres egen Bekostning, eller ogsaa at undervise een eller to af Menigheden, at de kunne læse og siunge hvis Psalmer og Sang i Kirken bør at sjunges af en Sognedegn."
[Tilbake]