RELIGIONSSKIFTET  I  SAMISK  RELIGION

Fra sjamanisme til kristendom

Forelesningsnotater til religionsvitenskap grunnfag, Universitetet i Tromsø.
(c) Roald E. Kristiansen.
Tema: religionsskiftet. Tidlig katolsk og ortodoks misjon, misjon i statspietismens tid, nyere finne- og samemisjon. Den læstadianske vekkelse som uttrykk for et religionsskifte.

I. Tidlig misjon 1000-1700

II. Misjon i statspietismens tid

III. Læstadianismen og religionsskiftet