Samisk religion

En kortfattet oversikt

av Roald E. Kristiansen

Karakteristikk
Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk livstolkning der menneskets og naturens væren er nært forbundet ved at alt liv er besjelet. I likhet med andre nordlige folkegrupper hadde religionen en sjamanistisk kultusform der en noaide fungerte som religiøs leder. Selv om det har vært ulike religiøse tradisjoner knyttet til de forskjellige samiske områder, regner vi likevel med at der har vært en grunnleggende felles struktur innenfor hele det samiske området. Vår kunnskap om den gamle religionen kommer stort fra det prestene og misjonærene skrev ned og bærer preg av deres kristne verdier og idealer for det religiøse liv (se: Kildeskrifter ). Nedenfor finnes noen eksempler fra kildematerialet:
  • Historia Norwegiae (1100-tallet)
  • Peder Claussøn Friis (1632)
  • Ludvig Chr. Paus: Instruks for helligdagsvektere (1711)
  • Isaac Olsen: Om lappernes vildfarelse og overtro (1715)
  • Anonymus (1720-tallet)
  • Jens Kildal (ca. 1740)