Ssu Shu (De 4 bøker)

(Pinyin Si Shu) er de fire konfusianske tekstsamlingene som ble brukt som obligatorisk pensumlitteratur til eksaminasjonen av offentlige tjenestemenn i Kina fra 1313 til 1905. De skulle introdusere kinesiske studenter til den konfusianske tradisjon, og ble etterfulgt av et studium av de mer omfattende og vanskelige skriftene Wu Ching ("De 5 klassiske bøkene).

Det var den ny-konfusianske filosofen Chu Hsi som foresto publiseringen av de 4 bøkene som en enhet (1190). Han inkluderte også en kommentar skrevet av ham selv. Denne tekstsamlingen med kommentarer bidro til å revitalisere konfusianismen i Kina, og fra 1415 var kunnskaper om tekstene og Chus kommentarer et uunnværlig redskap for å lykkes i det kinesiske utdanningssystemet.

Fortsett til omtalen de enkelte bøkene:

Lun Yü (Analektene)

Chung Yung (Læren om «Midten»)

Ta Hsüeh  (Den Store Lære)

Skriftene til Meng Tzu (371-289 f.Kr.)